Neohodnoceno

Československo musí být opět suverénní - pravda zvítězí

Skladem (>5 ks)
Kód: G532
219 Kč
Kategorie: Třetí říše
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce! :-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tato medaile, kter&aacute; byla vyd&aacute;na v březnu 1939, nese v&yacute;znamn&eacute; poselstv&iacute;. Na jedn&eacute; straně je reli&eacute;f s n&aacute;pisem &quot;Pravda zv&iacute;těz&iacute;&quot;, což byla motto československ&eacute;ho prezidenta T.G. Masaryka. Na druh&eacute; straně medaile je vyryt n&aacute;pis &quot;Czecho Slovakia shall be free again&quot; (Československo bude opět svobodn&eacute;), kter&yacute; zdůrazňuje touhu obyvatelstva po nez&aacute;vislosti. Tato medaile byla vyd&aacute;na pouh&yacute;ch p&aacute;r dn&iacute; po podeps&aacute;n&iacute; Mnichovsk&eacute; dohody, kterou bylo Československo nuceno přenechat německ&eacute;mu nacistick&eacute;mu režimu Sudety. Medaile tak vyjadřuje snahu československ&eacute;ho lidu zůstat svobodn&yacute;m a nevzd&aacute;vat se sv&eacute;ho &uacute;zem&iacute; bez boje. Je to tedy v&yacute;znamn&yacute; kus historie, kter&yacute; připom&iacute;n&aacute; snahu obyvatelstva br&aacute;nit si svou svobodu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o <strong>nově dělan&yacute; kousek. </strong>Od 2. tis doprava zdarma</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena <strong>v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. </strong>T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>