Neohodnoceno

Historická medaile: Prémie Stuttgarter Bolzschützen s portrétem Adolfa

Skladem (3 ks)
Kód: G494
219 Kč
Kategorie: Třetí říše
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky

Tato medaile je zajímavým historickým artefaktem spojeným s obdobím Třetí říše, což byla nacistická vláda v Německu v letech 1933-1945. Medaile byla vyražena v roce 1933 firmou Mayer und Wilhelm a byla udělována jako cena (Prämie) vítězům sportovního klubu Stuttgarter Bolzschützen. Na přední straně medaile je vyobrazen portrét Reichskanzlera Adolfa Hitlera, který je obrácený směrem doprava. Tento portrét je umístěn v kruhu, který je vyplněný velkým hakenkreuzem (svastikou) umístěným na špičce. Na horní a dolní straně medaile je nápis "STTGT./BOLZSCHÜTZEN - 1933", který odkazuje na událost, při které byla medaile udělena.

Medaile je také zajímavá tím, že ukazuje propagandistickou ikonografii a kult osobnosti Adolfa Hitlera, která byla běžným prvkem v dobové nacistické propagandě. Adolf Hitler byl tehdy vnímán jako "Führer" (vůdce) německého národa a byl obklopen kultem osobnosti, který měl posilovat jeho politickou moc a autoritu. Tato medaile tedy sloužila nejen jako sportovní cena, ale také jako prostředek propagandy, který měl podporovat obraz Hitlera jako silného a vůdčího vůdce německého národa. 

Medaile z roku 1933 od Mayer und Wilhelm udělovaná jako cena Stuttgarter Bolzschützen je důležitým svědectvím z doby Třetí říše a nacistického režimu. Tento historický artefakt představuje zajímavý pohled na tehdejší společenské a politické dění v Německu, když byla propaganda a kult osobnosti Adolfa Hitlera na vrcholu. Medaile je svědectvím o politickém vlivu a propagandě, kterou nacistický režim využíval ke konsolidaci moci a posilování svého ideologického postavení v tehdejší společnosti.

poštovné se platí vždy jedno.

Neváhejte se na cokoliv zeptat! Jedná se o nově dělaný kousek

"Nabídka mých předmětů je určena výhradně jen pro sběratelské účely. Tímto prohlašuji, že nejsem členem žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporuji.“ 

*Prodej předmětů, které vyobrazují, zachycují nebo jinak znázorňují symboly, zejména loga, vlajky, odznaky, uniformy a jejich části, hesla, výroky, prohlášení, slogany a formy pozdravů,představitele nebo projevy představitelů hnutí uvedeného v § 403 odst. 1 trestního zákoníku č. 40/2009 SbTento prodej je pouze za účelem: vzdělávání, výzkumu, umění, podávání zpráv o aktuálních nebo historických událostech nebo k obdobným účelům.“ Kupující nákupem stvrzuje, že výrobky pořizuje pouze k výše uvedeným účelům. V žádném případě nejsou předměty prodávány pro propagaci čehokoliv.