Neohodnoceno

Medaile: hrdinská píseň ze Stalingradu

Skladem (3 ks)
Kód: GERMAN360
219 Kč
Kategorie: Třetí říše
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medaile s n&aacute;zvem &quot;Hrdinsk&aacute; p&iacute;seň ze Stalingradu&quot; byla vyd&aacute;na v &uacute;noru 1943 a slavila skutečn&yacute; hrdinsk&yacute; čin německ&yacute;ch voj&aacute;ků a letectva během obl&eacute;h&aacute;n&iacute; Stalingradu v průběhu druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lky.</p> <p>V průběhu obl&eacute;h&aacute;n&iacute; Stalingradu se německ&yacute;m voj&aacute;kům podařilo proniknout do města, ale byli obkl&iacute;čeni a izolov&aacute;ni sovětsk&yacute;mi silami. Německ&eacute; letectvo se snažilo poskytnout voj&aacute;kům z&aacute;soby a podporu, ale bylo nuceno prov&aacute;dět nebezpečn&eacute; n&iacute;zkov&yacute;&scaron;kov&eacute; lety. V noci 2. &uacute;nora 1943 se letectvo podařilo přepravit 2000 tun z&aacute;sob a vyzvednout 47000 zraněn&yacute;ch a nemocn&yacute;ch voj&aacute;ků, kteř&iacute; se stali obět&iacute; sovětsk&eacute; blok&aacute;dy. Tento &uacute;spěch byl velk&yacute;m mor&aacute;ln&iacute;m zvratem pro německ&eacute; s&iacute;ly a z&iacute;skal si mnoho uzn&aacute;n&iacute;.</p> <p>Medaile &quot;Hrdinsk&aacute; p&iacute;seň ze Stalingradu&quot; je pozoruhodn&yacute;m připom&iacute;nkou nejen hrdinstv&iacute; německ&yacute;ch voj&aacute;ků, ale i nebezpeč&iacute; a odvahy, kterou muselo letectvo prok&aacute;zat, aby zachr&aacute;nilo životy sv&yacute;ch spolubojovn&iacute;ků. Je to vz&aacute;cn&aacute; pam&aacute;tka na tuto kritickou ud&aacute;lost ve druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lce a jej&iacute; v&yacute;znam v historii vojensk&eacute;ho letectva. Německ&eacute; medaile z t&eacute;to doby jsou sběratelsk&yacute;mi kousky a často přitahuj&iacute; pozornost historiků i sběratelů milit&aacute;ri&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o nově dělan&yacute; kousek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena <strong>v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. </strong>T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>