Neohodnoceno

Medaile Julfest 1939 - Schauseitig der Hoheitsadle

Skladem (2 ks)
Kód: G449
219 Kč
Kategorie: Třetí říše
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <p><strong>aukce od korunky, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Medaile s n&aacute;zvem &quot;Schauseitig der Hoheitsadler&quot; </strong>byla vyznamen&aacute;n&iacute;m ud&iacute;len&yacute;m za zvl&aacute;&scaron;tn&iacute; služby v r&aacute;mci Julfestu, kter&yacute; byl sv&aacute;tkem slaven&yacute;m nacistick&yacute;m režimem v prosinci 1939. Na předn&iacute; straně medaile se nach&aacute;zel vyobrazen&yacute; orel, symbol německ&eacute;ho n&aacute;rodn&iacute;ho st&aacute;tu, s n&aacute;pisem &quot;Julfest 1939&quot; a okolo něj bylo vyobrazeno dubov&eacute; list&iacute;. Na rubov&eacute; straně medaile se nach&aacute;zela n&aacute;pis &quot;Die Schwarze Garde SS Oberabschnitt Ost&quot; (Čern&aacute; garda SS Horn&iacute; obvod V&yacute;chod) a jm&eacute;no v&yacute;robce &quot;Deschler u. Sohn&quot;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medaile <strong>&quot;Schauseitig der Hoheitsadler</strong>&quot; byla udělov&aacute;na vybran&yacute;m členům nacistick&eacute; organizace SS za jejich služby a loajalitu k režimu. Je to historick&yacute; artefakt, kter&yacute; představuje dobu nacistick&eacute;ho Německa a je sběratelsk&yacute;m objektem pro ty, kteř&iacute; se zaj&iacute;maj&iacute; o t&eacute;to obdob&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>po&scaron;tovn&eacute; se plat&iacute; vždy&nbsp;jedno. Od 2tis. doprava&nbsp;zdarma. jedn&aacute; se o&nbsp;nově&nbsp;dělan&yacute; kousek - replika</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena&nbsp;v&yacute;hradně&nbsp;jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat!</p> </div> <p>&nbsp;</p>