Neohodnoceno

Medaile Položení základního kamene 15.X.1933

Skladem (4 ks)
Kód: G517
219 Kč
Kategorie: Třetí říše
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce! :-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tato stř&iacute;brn&aacute; medaile z roku 1933 byla vytvořena v r&aacute;mci oslav založen&iacute; &quot;Haus der deutschen Kunst&quot; - Domu německ&eacute;ho uměn&iacute;. Na předn&iacute; straně medaile se nach&aacute;z&iacute; vyobrazen&iacute; žensk&eacute; hlavy s přilbou, pod n&iacute;ž je um&iacute;stěn ř&iacute;&scaron;sk&yacute; orel, vedle nějž je pochodeň a rok 1933. Symbolika tohoto motivu mohla b&yacute;t spojena s ide&aacute;lem německ&eacute;ho bojovn&iacute;ka, kter&yacute; byl obecně obdivovan&yacute; v době nacistick&eacute;ho režimu. Na rubov&eacute; straně medaile se nach&aacute;z&iacute; 5 ř&aacute;dků textu a pod nimi swastika. Samotn&aacute; medaile je vyrobena z kvalitn&iacute;ho stř&iacute;bra a m&aacute; hmotnost t&eacute;měř 48 gramů. Rand medaile je punčochovan&yacute; a medaile je dod&aacute;v&aacute;na v elegantn&iacute; krabičce.</p> <p>Tato medaile byla vytvořena v době, kdy nacistick&yacute; režim pevně držel moc v Německu a usiloval o z&iacute;sk&aacute;n&iacute; vlivu v různ&yacute;ch oblastech, včetně kultury a uměn&iacute;. Založen&iacute; Domu německ&eacute;ho uměn&iacute; bylo jedn&iacute;m z hlavn&iacute;ch kroků nacistick&eacute; propagandy v t&eacute;to oblasti. Medaile, kter&aacute; byla vytvořena k oslavě t&eacute;to ud&aacute;losti, může b&yacute;t považov&aacute;na za zaj&iacute;mav&yacute; historick&yacute; dokument, kter&yacute; n&aacute;m umožňuje nahl&eacute;dnout do doby, kdy se nacistick&yacute; režim snažil formovat německou kulturu a uměn&iacute; podle sv&eacute;ho ideologick&eacute;ho programu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o <strong>nově dělan&yacute; kousek. </strong>Od 2. tis doprava zdarma</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena <strong>v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. </strong>T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>