Neohodnoceno

Nejvyšší ocenění za statečnost - Válečný řád Německého kříže

Skladem (3 ks)
Kód: M90
500 Kč
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>V&aacute;lečn&yacute; ř&aacute;d Německ&eacute;ho kř&iacute;že (německy Der Kriegsorden Deutsches Kreuz) byl vytvořen Adolfem Hitlerem 28. z&aacute;ř&iacute; 194</strong>1. Vyznamen&aacute;n&iacute; bylo udělov&aacute;no v dvou tř&iacute;d&aacute;ch: zlat&eacute; pro opakovan&eacute; projevy statečnosti nebo vojensk&eacute;ho veden&iacute; a stř&iacute;brn&eacute; za vynikaj&iacute;c&iacute; nebo nebojovou v&aacute;lečnou službu. Německ&yacute; kř&iacute;ž v zlatě byl vy&scaron;&scaron;&iacute; než Železn&yacute; kř&iacute;ž prvn&iacute; tř&iacute;dy, ale niž&scaron;&iacute; než Ryt&iacute;řsk&yacute; kř&iacute;ž Železn&eacute;ho kř&iacute;že. Německ&yacute; kř&iacute;ž ve stř&iacute;bře byl vy&scaron;&scaron;&iacute; než V&aacute;lečn&yacute; z&aacute;služn&yacute; kř&iacute;ž prvn&iacute; tř&iacute;dy s meči, ale niž&scaron;&iacute; než Ryt&iacute;řsk&yacute; kř&iacute;ž V&aacute;lečn&eacute;ho z&aacute;služn&eacute;ho kř&iacute;že s meči.</p> <p>V době nacistick&eacute;ho Německa bylo udělen&iacute; tohoto vyznamen&aacute;n&iacute; považov&aacute;no za jedno z nejvy&scaron;&scaron;&iacute;ch vojensk&yacute;ch vyznamen&aacute;n&iacute;. Z&iacute;skat toto oceněn&iacute; znamenalo pro voj&aacute;ka obrovskou prestiž. Udělen&iacute; Německ&eacute;ho kř&iacute;že v zlatě bylo velmi vz&aacute;cn&eacute; a bylo uděleno pouze asi 16000 voj&aacute;kům. Toto vyznamen&aacute;n&iacute; bylo tedy vysoce ceněno a stalo se předmětem sběratelsk&eacute;ho z&aacute;jmu mnoha lid&iacute; po cel&eacute;m světě.</p> <p>Přestože bylo udělov&aacute;n&iacute; tohoto vyznamen&aacute;n&iacute; ofici&aacute;lně ukončeno po p&aacute;du nacistick&eacute;ho režimu, Německ&yacute; kř&iacute;ž zůstal v povědom&iacute; lid&iacute; jako symbol jedn&eacute; z nejtemněj&scaron;&iacute;ch kapitol v historii lidstva. V dne&scaron;n&iacute; době je Německ&yacute; kř&iacute;ž v zlatě velmi ceněn&yacute;m sběratelsk&yacute;m kusem a mezi sběrateli vojensk&yacute;ch artefaktů patř&iacute; k velmi ž&aacute;dan&yacute;m věcem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o <strong>nově dělan&yacute; kousek. </strong>Od 2. tis doprava zdarma</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena <strong>v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. </strong>T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>