Neohodnoceno

Oslava Wehrwille a Wehrpflicht - Sběratelská Medaile z Roku 1935

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: GERMAN204
250 Kč
Kategorie: Třetí říše
Položka byla vyprodána…
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>Nab&iacute;z&iacute;me k prodeji jedinečnou <strong>novoražbu pamětn&iacute; medaile</strong> z roku 1935, kter&aacute; se zaměřuje na t&eacute;ma <strong>Wehrmachtu</strong>, německ&yacute;ch ozbrojen&yacute;ch sil za doby Třet&iacute; ř&iacute;&scaron;e. Tato medaile oslavuje <strong>Wehrwille (vůle k obraně)</strong> a <strong>Wehrpflicht (povinnost br&aacute;nit)</strong>, kl&iacute;čov&eacute; koncepty vojensk&eacute; etiky v tomto obdob&iacute;. Medaile je cenn&yacute;m předmětem, kter&yacute; přin&aacute;&scaron;&iacute; historick&yacute; kontext a podněcuje k zamy&scaron;len&iacute; nad v&aacute;lečnou histori&iacute; Německa.</p> <p><strong>Symboly vojensk&eacute; moci a tradice</strong></p> <p>Na jedn&eacute; straně medaile je zobrazen <strong>kotva, orel a gran&aacute;t</strong>, symboly n&aacute;mořnictva, letectva a arm&aacute;dy Wehrmachtu, kter&eacute; představuj&iacute; <strong>sjednocen&eacute; s&iacute;ly</strong> a jejich v&yacute;znam pro německou st&aacute;tn&iacute; bezpečnost. Druh&aacute; strana zobrazuje muže stoj&iacute;c&iacute;ho s mečem, ztělesňuj&iacute;c&iacute;ho <strong>antick&eacute; ide&aacute;ly s&iacute;ly a odvahy</strong>, kter&eacute; byly v propagandě Třet&iacute; ř&iacute;&scaron;e často už&iacute;v&aacute;ny k pos&iacute;len&iacute; n&aacute;rodn&iacute;ho sebevědom&iacute;.</p> <p><strong>Reflexe historie ve sběratelsk&eacute;m kousku</strong></p> <p>Tato medaile představuje v&iacute;ce než jen sběratelsk&yacute; kousek; je to <strong>reflexe doby</strong>, kter&aacute; formovala nejen Německo, ale ovlivnila cel&yacute; svět. Datum &quot;16. M&auml;rz&quot; odkazuje na den, kdy Hitler ohl&aacute;sil znovuzaveden&iacute; povinn&eacute; vojensk&eacute; služby, č&iacute;mž poru&scaron;il Versailleskou smlouvu a položil z&aacute;klad pro rozs&aacute;hl&eacute; <strong>znovuvyzbrojen&iacute;</strong> Německa.</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! <strong>Jedn&aacute; se o nov&eacute; ražen&yacute; kousek - repliku</strong></p> </div> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je <strong>určena&nbsp;v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely</strong>.&nbsp;T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>