Neohodnoceno

Oslavná medaile nacistického Německa

Skladem (4 ks)
Kód: GERMAN317
250 Kč
Kategorie: Třetí říše
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p><strong>Symbol epochy v modern&iacute;m pojet&iacute;</strong> Tato novodob&aacute; ražba medaile je pozoruhodnou rekreac&iacute; historick&eacute;ho numismatick&eacute;ho artefaktu, kter&yacute; odr&aacute;ž&iacute; ikonografii a ideologii ran&eacute;ho nacistick&eacute;ho Německa. Na aversu je <strong>profil Adolfa Hitlera</strong>, na reversu pak v&yacute;jev oslavuj&iacute;c&iacute; nacistick&yacute; režim s orlem a svastikou, obklopen&yacute;m vavř&iacute;nov&yacute;m věncem, což jsou siln&eacute; symboly, jež byly použ&iacute;v&aacute;ny k &scaron;&iacute;řen&iacute; nacistick&eacute; ideologie. Tato medaile je připom&iacute;nkou nejen osobnosti Hitlera, ale i cel&eacute;ho režimu, jehož důsledky ovlivnily cel&yacute; svět.</p> <p><strong>Vzděl&aacute;vac&iacute; perspektiva a historick&aacute; hodnota</strong> Medaile může sloužit jako důležit&yacute; vzděl&aacute;vac&iacute; n&aacute;stroj, kter&yacute; pom&aacute;h&aacute; při v&yacute;kladu historick&yacute;ch ud&aacute;lost&iacute; spojen&yacute;ch s druhou světovou v&aacute;lkou a holokaustem. Přestože je to <strong>novoražba</strong>, detailn&iacute; zpracov&aacute;n&iacute; medaile umožňuje hlub&scaron;&iacute; pochopen&iacute; a anal&yacute;zu nacistick&yacute;ch symbolů a propagandy. Je to tak&eacute; varov&aacute;n&iacute; před nebezpeč&iacute;mi, kter&eacute; přin&aacute;&scaron;&iacute; totalitn&iacute; ideologie a manipulace mas.</p> <p><strong>Numismatick&yacute; z&aacute;jem a sběratelsk&aacute; hodnota</strong> Pro numismatiky a sběratele historick&yacute;ch předmětů je tato medaile zaj&iacute;mav&yacute;m doplňkem jejich sb&iacute;rek. Představuje nejen v&yacute;znamnou historickou &eacute;ru, ale tak&eacute; uměleckou a řemeslnou zručnost, kter&aacute; byla pro tyto předměty charakteristick&aacute;. Jej&iacute; sběratelsk&aacute; hodnota spoč&iacute;v&aacute; nejen ve vzděl&aacute;vac&iacute;m potenci&aacute;lu, ale i v estetick&eacute; a historick&eacute; autenticitě, kterou přin&aacute;&scaron;&iacute;.</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! <strong>Jedn&aacute; se o nov&eacute; ražen&yacute; kousek&nbsp;</strong></p> </div> <p>*Prodej předmětů, kter&eacute; vyobrazuj&iacute;, zachycuj&iacute; nebo jinak zn&aacute;zorňuj&iacute; symboly, zejm&eacute;na loga, vlajky, odznaky, uniformy a jejich č&aacute;sti, hesla, v&yacute;roky, prohl&aacute;&scaron;en&iacute;, slogany a formy pozdravů,představitele nebo projevy představitelů hnut&iacute; uveden&eacute;ho<strong> v &sect; 403 odst. 1 trestn&iacute;ho z&aacute;kon&iacute;ku&nbsp;č. 40/2009 Sb</strong>.&nbsp;<strong>Tento prodej je pouze za &uacute;čelem: vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute;, v&yacute;zkumu, uměn&iacute;, pod&aacute;v&aacute;n&iacute; zpr&aacute;v o aktu&aacute;ln&iacute;ch nebo historick&yacute;ch ud&aacute;lostech nebo k obdobn&yacute;m &uacute;čelům.&ldquo; Kupuj&iacute;c&iacute; n&aacute;kupem stvrzuje, že v&yacute;robky pořizuje pouze k v&yacute;&scaron;e uveden&yacute;m &uacute;čelům. V ž&aacute;dn&eacute;m př&iacute;padě nejsou předměty prod&aacute;v&aacute;ny pro propagaci čehokoliv</strong>.</p> </div> </div>