Neohodnoceno

Pěchotní útočný odznak 2sv.v.

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: M81
500 Kč
Kategorie: Odznaky & Vyznamenání
Položka byla vyprodána…
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Uacute;točn&yacute; odznak pěchoty, tak&eacute; zn&aacute;m&yacute; jako Infantry Assault Badge, bylo německ&eacute; vyznamen&aacute;n&iacute; založen&eacute; v roce 1939 pro voj&aacute;ky pěchoty, kteř&iacute; se prok&aacute;zali v&yacute;jimečnou schopnost&iacute; při &uacute;toc&iacute;ch na nepř&aacute;telsk&eacute; pozice. Odznak měl ov&aacute;ln&yacute; tvar a byl vyroben z lehk&eacute;ho kovu. Na něm byl vyobrazen gran&aacute;t s vavř&iacute;nov&yacute;mi větvemi, kter&eacute; symbolizovaly v&yacute;jimečnou schopnost bojovn&iacute;ků.</p> <p>Odznak se uděloval voj&aacute;kům, kteř&iacute; se z&uacute;častnili tř&iacute; nebo v&iacute;ce &uacute;toků na nepř&aacute;telsk&eacute; pozice, a kteř&iacute; prok&aacute;zali schopnost bojovat v těžk&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch. Tento odznak byl velmi v&aacute;žen mezi německ&yacute;mi voj&aacute;ky a mnoho z nich si ho nosilo s hrdost&iacute; na uniform&aacute;ch.</p> <p>&Uacute;točn&yacute; odznak pěchoty byl udělov&aacute;n až do konce druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lky, kdy byl zru&scaron;en spolu s ostatn&iacute;mi německ&yacute;mi vojensk&yacute;mi vyznamen&aacute;n&iacute;mi. Dnes je tento odznak velmi ž&aacute;dan&yacute; mezi sběrateli milit&aacute;ri&iacute; a vojensk&yacute;mi historiky. Přestože jeho historie je spojena s jednou z nejtemněj&scaron;&iacute;ch kapitol modern&iacute;ho světa, st&aacute;le je považov&aacute;n za symbol statečnosti a v&yacute;jimečn&eacute;ho vojensk&eacute;ho uměn&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>po&scaron;tovn&eacute; se plat&iacute; vždy&nbsp;jedno. Od 2tis. doprava&nbsp;<strong>zdarma</strong>,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! <strong>Jedn&aacute; se o nově dělan&yacute; kousek</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je <strong>určena&nbsp;v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely</strong>.&nbsp;T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div>