Neohodnoceno

Reichsparteitag 1937

Skladem (3 ks)
Kód: GERMAN376
219 Kč
Kategorie: Třetí říše
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Reichsparteitag 1937, neboli N&aacute;rodn&iacute; sjezd NSDAP, byl kon&aacute;n ve dnech 10. až 16. z&aacute;ř&iacute; 1937 v Norimberku. Tento sjezd se konal již potřet&iacute; a měl za c&iacute;l předev&scaron;&iacute;m uk&aacute;zat světu s&iacute;lu a jednotu nacistick&eacute; strany a propagovat hitlerovsk&eacute; ideologie. Jedn&iacute;m z projevů t&eacute;to propagace byly tak&eacute; speci&aacute;ln&iacute; medaile, kter&eacute; byly vyd&aacute;v&aacute;ny jako pam&aacute;tky na tento sjezd. Medaile měly různ&eacute; proveden&iacute; a byly vyrobeny z různ&yacute;ch materi&aacute;lů, ale v&scaron;echny měly společn&yacute; motiv nacistick&eacute;ho orla a n&aacute;pis s n&aacute;zvem sjezdu.</p> <p>Medaile Reichsparteitag 1937 byly vyd&aacute;v&aacute;ny v několika variant&aacute;ch a mohly b&yacute;t vyrobeny z různ&yacute;ch materi&aacute;lů, jako např&iacute;klad z bronzu, stř&iacute;bra nebo dokonce z uhl&iacute;kov&eacute; oceli. Na předn&iacute; straně medaile byl obvykle nacistick&yacute; orol s hakenkreuzem v pař&aacute;tech a n&aacute;pis &quot;Reichsparteitag N&uuml;rnberg 1937&quot;. Na zadn&iacute; straně se obvykle nach&aacute;zel portr&eacute;t Adolfa Hitlera s n&aacute;pisem &quot;Ehre sei dem F&uuml;hrer&quot; (Čest F&uuml;hrerovi).</p> <p>Reichsparteitag 1937 byl velmi důležit&yacute;m sjezdem nacistick&eacute; strany, kde byla prezentov&aacute;na ideologie a propaganda nacistick&eacute;ho režimu. Medaile vyd&aacute;van&eacute; k tomuto sjezdu byly jedn&iacute;m z mnoha způsobů, jak propagovat nacistickou ideologii a vytv&aacute;řet pocit jednoty a soun&aacute;ležitosti mezi př&iacute;znivci nacistick&eacute; strany.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o nově dělan&yacute; kousek.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena <strong>v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. </strong>T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>