Neohodnoceno

Vyznamenání Hitlerjugend Leistungsabzeichen in Eisen (1. Stufe)

Skladem (3 ks)
Kód: M199
500 Kč
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-) stav viz. foto</p> <p>Hitlerjugend Leistungsabzeichen in Eisen (1. Stufe) bylo vyznamen&aacute;n&iacute; udělovan&eacute; členům Hitlerjugend za splněn&iacute; určit&yacute;ch v&yacute;konnostn&iacute;ch krit&eacute;ri&iacute;. Toto vyznamen&aacute;n&iacute; bylo zavedeno v roce 1934 jako souč&aacute;st snahy nacistick&eacute;ho režimu z&iacute;skat co nejv&iacute;ce mlad&yacute;ch lid&iacute; pro sv&eacute; ideje a c&iacute;le.</p> <ol> <li>stupeň Hitlerjugend Leistungsabzeichen in Eisen byl udělov&aacute;n mlad&yacute;m mužům ve věku 14 až 18 let, kteř&iacute; dok&aacute;zali splnit stanoven&eacute; požadavky v oblasti fyzick&eacute; kondice, vojensk&eacute;ho v&yacute;cviku, střeleck&yacute;ch dovednost&iacute; a znalosti nacistick&eacute; ideologie. Vyznamen&aacute;n&iacute; mělo podobu stylizovan&eacute;ho pozlacen&eacute;ho orla se znakem Hitlerjugend na hrudi.</li> </ol> <p>Toto vyznamen&aacute;n&iacute; bylo velmi prestižn&iacute; a mlad&iacute; lid&eacute;, kteř&iacute; ho z&iacute;skali, měli vysok&yacute; status a respekt mezi sv&yacute;mi vrstevn&iacute;ky. Hitlerjugend Leistungsabzeichen in Eisen byl souč&aacute;st&iacute; &scaron;ir&scaron;&iacute;ho syst&eacute;mu vyznamen&aacute;n&iacute; a odznaků, kter&eacute; byly vyd&aacute;v&aacute;ny členům Hitlerjugend a sloužily k podpoře nacistick&eacute; propagandy a ideologie.</p> <p>Dnes je Hitlerjugend Leistungsabzeichen in Eisen sběratelskou raritou a připom&iacute;nkou temn&yacute;ch ud&aacute;lost&iacute; v dějin&aacute;ch Německa.</p> <p>po&scaron;tovn&eacute; se plat&iacute; vždy&nbsp;jedno. Od 2tis. doprava&nbsp;<strong>zdarma</strong>,</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat!</p> <p><strong>Jedn&aacute; se o nově a perfektně vyroben&yacute; kousek.</strong></p> <p>&quot;<strong>Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely.</strong> T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div>