Neohodnoceno

Pamětní medaile za italsko-německou kampaň v Africe

Skladem (1 ks)
Kód: M181
500 Kč
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>po&scaron;tovn&eacute; se plat&iacute; vždy&nbsp;jedno. Od 2tis. doprava&nbsp;<strong>zdarma</strong>,</p> <p>Medaglia commemorativa della campagna italo-tedesca in Africa, česky Pamětn&iacute; medaile italsko-německ&eacute;ho tažen&iacute; v Africe, byla vyznamen&aacute;n&iacute;m udělovan&yacute;m italsk&yacute;m a německ&yacute;m voj&aacute;kům, kteř&iacute; se &uacute;častnili společn&eacute;ho tažen&iacute; v Africe v letech 1940 až 1943. Toto tažen&iacute; bylo souč&aacute;st&iacute; druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lky a jeho c&iacute;lem bylo ovl&aacute;dnout strategick&eacute; oblasti v severn&iacute; Africe, zejm&eacute;na Egypt a Suezsk&yacute; průplav.</p> <p>Medaile byla zavedena v roce 1942 italsk&yacute;m kr&aacute;lem Viktorem Emanuelem III. a byla určena k uzn&aacute;n&iacute; &uacute;časti na tomto tažen&iacute;. Na jedn&eacute; straně medaile je vyobrazena hlava kr&aacute;le Viktora Emanuela III. a n&aacute;pis &quot;Vittorio Emanuele III Re D&#39;Italia&quot;. Na druh&eacute; straně je vyobrazena mapa Afriky s It&aacute;li&iacute; a Německem, spolu s letopočtem &quot;1940-1943&quot; a n&aacute;pisem &quot;Africa Settentrionale&quot;.</p> <p>Toto vyznamen&aacute;n&iacute; bylo udělov&aacute;no voj&aacute;kům, kteř&iacute; bojovali proti spojeneck&yacute;m sil&aacute;m, ale tak&eacute; bylo udělov&aacute;no civilistům, kteř&iacute; se pod&iacute;leli na podpoře tažen&iacute;. Dnes je tato medaile sběratelskou raritou a připom&iacute;nkou konfliktů a ud&aacute;lost&iacute; druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lky v Africe.</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o nově dělan&yacute; kousek</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je <strong>určena&nbsp;v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely</strong>.&nbsp;T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>