Neohodnoceno

Spona za boj zblízka

Skladem (2 ks)
Kód: M106
500 Kč
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<p>aukce od korunky, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>po&scaron;tovn&eacute; se plat&iacute; vždy&nbsp;<strong>jedno</strong>. Od 2tis. doprava&nbsp;<strong>zdarma</strong>. jedn&aacute; se o&nbsp;<strong>novoděl</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena&nbsp;<strong>v&yacute;hradně</strong>&nbsp;jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Spona za boj zbl&iacute;zka (německy: Nahkampfspange)&nbsp;</strong>je německ&eacute; vojensk&eacute; vyznamen&aacute;n&iacute;, kter&eacute; bylo zavedeno 25. listopadu roku 1942 za &uacute;spěch v&nbsp;bl&iacute;zk&eacute;m boji muže proti muži. Spona za boj z bl&iacute;zka byla no&scaron;ena nad levou n&aacute;prsn&iacute; kapsou uniformy. Německ&aacute; pěchota často považovala zlatou verzi spony za boj zbl&iacute;zka za vět&scaron;&iacute; poctu než ryt&iacute;řsk&yacute; kř&iacute;ž. Ze zhruba 18 až 20 mili&oacute;nů<strong>&nbsp;voj&aacute;ků německ&eacute;ho Wehrmachtu a Waffen-SS&nbsp;</strong>obdrželo 36&nbsp;400 bronzovou verzi, 9500 stř&iacute;brnou a 631 zlatou verzi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Krit&eacute;ria pro udělen&iacute;</strong></p> <p>Vyznamen&aacute;n&iacute; bylo ud&iacute;leno ve třech z&aacute;kladn&iacute;ch stupn&iacute;ch.</p> <p><strong>Bronzov&yacute; stupeň</strong>&nbsp;&ndash; byl ud&iacute;len za patn&aacute;ctidenn&iacute; &uacute;čast v boj&iacute;ch muže proti muži</p> <p><strong>Stř&iacute;brny stupeň</strong>&nbsp;&ndash; byl ud&iacute;len za třicetidenn&iacute; &uacute;čast v boj&iacute;ch muže proti muži</p> <p><strong>Zlat&yacute; stupeň</strong>&nbsp;&ndash; byl ud&iacute;len za pades&aacute;tidenn&iacute; &uacute;čast v boj&iacute;ch muže proti muži</p> <p>V&yacute;jimka byla ud&iacute;lena, jestliže byl voj&aacute;k těžce raněn v bitvě, pot&eacute; byly požadavky sn&iacute;ženy na 10, 20 a 40 dnů.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat!</p>