Neohodnoceno

sportovní odznak DRL 3. říše, Wernstein Jena, DRGM 35269

Skladem (2 ks)
Kód: M183
500 Kč
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sportovn&iacute; odznak DRL 3. ř&iacute;&scaron;e, Wernstein Jena, DRGM 35269, byl vytvořen během nacistick&eacute;ho režimu v Německu, ab<strong>y podpořil propagaci sportu jako souč&aacute;sti nacistick&eacute; ideologie. DRL (Deutscher Reichsbund f&uuml;r Leibes&uuml;bungen) byl nacistick&yacute; sportovn&iacute; svaz, kter&yacute; sloužil jako n&aacute;stroj pro propagaci a roz&scaron;&iacute;řen&iacute; nacistick&eacute; ideologie mezi obyvatelstvem</strong>. Sportovn&iacute; odznak DRL byl jedn&iacute;m z mnoha odznaků, kter&eacute; byly udělov&aacute;ny nacistick&yacute;mi org&aacute;ny, aby odměnily &uacute;čast v určit&yacute;ch sportovn&iacute;ch aktivit&aacute;ch.</p> <p>Sportovn&iacute; odznak <strong>DRL</strong> měl podobu kulat&eacute;ho odznaku s embl&eacute;mem DRL a n&aacute;pisem &quot;DRL Sportabzeichen&quot; na předn&iacute; straně a n&aacute;pisem &quot;Wernstein Jena, DRGM 35269&quot; na zadn&iacute; straně. Tento odznak byl udělov&aacute;n za &uacute;spě&scaron;n&eacute; splněn&iacute; standardů a podm&iacute;nek stanoven&yacute;ch DRL pro různ&eacute; sportovn&iacute; discipl&iacute;ny, včetně plav&aacute;n&iacute;, běhu a skoku. Dnes se tento odznak st&aacute;v&aacute; popul&aacute;rn&iacute;m sběratelsk&yacute;m předmětem, kter&yacute; připom&iacute;n&aacute; sportovn&iacute; aktivity a propagandu v době nacistick&eacute;ho režimu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>po&scaron;tovn&eacute; se plat&iacute; vždy&nbsp;jedno. Od 2tis. doprava&nbsp;<strong>zdarma</strong>,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o nově dělan&yacute; kousek</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je <strong>určena&nbsp;v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely</strong>.&nbsp;T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>