Neohodnoceno

Symbolická připomínka temného období: Pin s nápisem Adolf Hitler

Skladem (1 ks)
Kód: M15
500 Kč
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky,</strong> dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce! :-)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>V roce 1933 se po n&aacute;stupu Adolfa Hitlera k moci v Německu </strong>začaly<strong> vy</strong>r&aacute;bět v různ&yacute;ch podob&aacute;ch a velikostech odznaky, medaile a jin&aacute; vyznamen&aacute;n&iacute; s jeho jm&eacute;nem a portr&eacute;tem. Jedn&iacute;m z takov&yacute;ch v&yacute;robků byl mal&yacute; pin s červen&yacute;m, b&iacute;l&yacute;m a čern&yacute;m smaltem a n&aacute;pisem &quot;Adolf Hitler&quot;. Tyto piny byly vyrobeny v obdob&iacute;, kdy se nacistick&aacute; strana snažila z&iacute;skat podporu veřejnosti a upevnit svou moc.</p> <p>Piny s podobiznou Adolfa Hitlera a dal&scaron;&iacute;mi nacistick&yacute;mi symboly se staly během 30. let velmi <strong>popul&aacute;rn&iacute;mi</strong>. Nacistick&aacute; strana je rozd&aacute;vala sv&yacute;m př&iacute;znivcům a použ&iacute;vala je jako souč&aacute;st propagandy. Vyznamen&aacute;n&iacute; s Hitlerov&yacute;m jm&eacute;nem se tak&eacute; stala souč&aacute;st&iacute; uniformy německ&yacute;ch voj&aacute;ků, kteř&iacute; bojovali v druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lce. Tyto piny byly symbolick&yacute;m vyj&aacute;dřen&iacute;m loajality vůči nacistick&eacute;mu režimu a byly důležit&yacute;m prvkem v nacistick&eacute; propagandě.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat!&nbsp;Od 2. tis doprava zdarma</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena&nbsp;v&yacute;hradně&nbsp;jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.</strong>&ldquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>jedn&aacute; se o nově vyroben&yacute; kus</strong></p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>